CÁP HÀN

mỗi trang
CÁP HÀN

CÁP HÀN

CÁp hàn được thiết kế để truyền dòng điện cao giữa biến thế hàn và điện cực. Cáp hàn được sử dụng cho các loại máy hàn, robot hàn hồ quang...
Vui lòng gọi

Top

   (0)