CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ (LV-ABC)

mỗi trang
LV­−ABC ­− 0,6/1 KV

LV­−ABC ­− 0,6/1 KV

CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ, 2 ĐẾN 4 LÕI, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE Cáp vặn xoắn hạ thế ruột nhôm LV-ABC dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện treo trên không, cấp điện áp 0,6/1 kV.
Vui lòng gọi

Top

   (0)