DÂY TRẦN

mỗi trang
DÂY ĐỒNG TRẦN XOẮN - C

DÂY ĐỒNG TRẦN XOẮN - C

Dây đồng trần xoắn - C sử dụng cho đường dây tải điện trên không, dây chống sét, tiếp đất…
Vui lòng gọi
DÂY NHÔM TRẦN XOẮN - A

DÂY NHÔM TRẦN XOẮN - A

Dây nhôm trần xoắn - A sử dụng cho đường dây tải điện trên không.
Vui lòng gọi
GSW - DÂY THÉP TRẦN XOẮN

GSW - DÂY THÉP TRẦN XOẮN

Ký hiệu: Theo tiêu chuẩn Anh BS là GSW; theo tiêu chuẩn Nga GOST là TK. Dây GSW được dùng để làm dây chằng, dây chống sét trong các công trình điện. Tại các vùng biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại cao, dây thép trần được tra mỡ trung tính chịu nhiệt có nhiệt độ chảy nhỏ giọt không thấp hơn 1200C.
Vui lòng gọi
ACSR - DÂY NHÔM LÕI THÉP

ACSR - DÂY NHÔM LÕI THÉP

Dây nhôm lõi thép – ACSR (As, AC) sử dụng cho đường dây tải điện trên không. Tại các vùng biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại cao, dây nhôm lõi thép trần được tra mỡ trung tính chịu nhiệt có nhiệt độ chảy nhỏ giọt không thấp hơn 1200C.
Vui lòng gọi

Top

   (0)