DVV/DSTA – 0,6/1 KV

DVV/DSTA – 0,6/1 KV

(1 đánh giá)

DVV/DSTA – 0,6/1 KV

Cadivi

CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP 2 LỚP BĂNG THÉP, VỎ PVC Cáp điều khiển không màn chắn chống nhiễu DVV/DSTA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.

Vui lòng gọi

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 
 
TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
TCVN 6612 / IEC 60228
Hoặc JIS C 3401-1992

NHẬN BIẾT LÕI

 
 
Bằng màu cách điện hoặc bằng số trên cách điện.
Số lõi cáp: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 33, 37.
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

CẤU TRÚC

 
 
Cap_dieu_khien-9

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 
 
  • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
  • Rated voltage U0/U: 0,6/1 kV.
  • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.
  • Maximum conductor temperature for normal operation is 70OC.
  • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 160oC.
  • Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 160OC.

 


– (*)     : Giá trị tham khảo – Reference value.

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 


Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
– (*)     : Giá trị tham khảo – Reference value.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

– (*)     : Giá trị tham khảo – Reference value.

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 
 

– (*)     : Giá trị tham khảo – Reference value.

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 

– (*)     : Giá trị tham khảo – Reference value.

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.


Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
– (*)     : Giá trị tham khảo – Reference value.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

  

– (*)     : Giá trị tham khảo – Reference value.

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 
 

– (*)     : Giá trị tham khảo – Reference value.

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.


– (*)     : Giá trị tham khảo – Reference value.

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

DXV/SC/SWA – 0,6/1 KV

DXV/SC/SWA – 0,6/1 KV

Vui lòng gọi
DXV/SC/DSTA – 0,6/1 KV

DXV/SC/DSTA – 0,6/1 KV

Vui lòng gọi
DXV/SC – 0,6/1 KV

DXV/SC – 0,6/1 KV

Vui lòng gọi
DXV/SWA – 0,6/1 KV

DXV/SWA – 0,6/1 KV

Vui lòng gọi
DXV/DSTA – 0,6/1 KV

DXV/DSTA – 0,6/1 KV

Vui lòng gọi
DXV – 0,6/1KV

DXV – 0,6/1KV

Vui lòng gọi
DVV/SC/SWA – 0,6/1 KV

DVV/SC/SWA – 0,6/1 KV

Vui lòng gọi
DVV/SC/DSTA – 0,6/1 KV

DVV/SC/DSTA – 0,6/1 KV

Vui lòng gọi
DVV/SC – 0,6/1 KV

DVV/SC – 0,6/1 KV

Vui lòng gọi
DVV/SWA – 0,6/1 KV

DVV/SWA – 0,6/1 KV

Vui lòng gọi
DVV – 0,6/1KV

DVV – 0,6/1KV

Vui lòng gọi

Top

   (0)