DXV/SC/DSTA – 0,6/1 KV

DXV/SC/DSTA – 0,6/1 KV

(1 đánh giá)

DXV/SC/DSTA – 0,6/1

Cadivi

CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP 2 LỚP BĂNG THÉP, VỎ PVC Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu DXV/Sc/ DSTA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.

Vui lòng gọi

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

 
 

TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
•TCVN 6612 / IEC 60228
•Hoặc JIS C 3401-1992

 

NHẬN BIẾT LÕI

 
 
Bằng số trên cách điện.
•Số lõi cáp: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 33, 37.
•Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

CẤU TRÚC

 
 
Cap_dieu_khien-63

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 
 
  • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
  • Rated voltage U0/U: 0,6/1 kV.
  • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90OC.
  • Maximum conductor temperature for normal operation is 90OC.
  • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250oC.
  • Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 250OC.

 

Ruột dẫn-Conductor

Chiều dày cách điện danh định

Điện trở DC

tối đa ở 200C

Tiết diện

danh định

Kết cấu

 

Đường kính ruột dẫn gần đúng(*)

Nominal area

Structure

Approx. conductor

diameter

Nominal thickness of insulation

Max. DC resistance

at 200C

mm2

N0/mm

mm

mm

W/km

0,5

1/0,80

0,80

0,7

36,0

0,75

1/0,97

0,97

0,7

24,5

1

7/0,425

1,275

0,7

18,1

1,25

7/0,45

1,35

0,7

16,7

1,5

7/0,52

1,56

0,7

12,1

2

7/0,60

1,80

0,7

9,43

2,5

7/0,67

2,01

0,7

7,41

3

7/0,75

2,25

0,7

6,18

3,5

7/0,80

2,40

0,7

5,30

4

7/0,85

2,55

0,7

4,61

5,5

7/1,00

3,00

0,7

3,40

6

7/1,04

3,12

0,7

3,08

8

7/1,20

3,60

0,7

2,31

10

7/1,35

4,05

0,7

1,83

11

7/1,40

4,20

0,7

1,71

14

7/1,60

4,80

0,7

1,33

16

7/1,70

5,10

0,7

1,15

 

– (*)     : Giá trị tham khảo – Reference value.

 

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết diện

danh định

Nominal area

2 lõi – 2 cores

3 lõi – 3 cores

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness

of steel tape

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness

of steel tape

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

mm2

mm

mm

mm

kg/km

mm

mm

mm

kg/km

0,5

0,2

1,5

10,5

176

0,2

1,5

10,9

191

0,75

0,2

1,5

10,8

189

0,2

1,5

11,2

207

1

0,2

1,5

11,5

209

0,2

1,5

11,9

232

1,25

0,2

1,5

11,6

215

0,2

1,5

12,0

239

1,5

0,2

1,5

12,0

233

0,2

1,5

12,5

261

2

0,2

1,5

12,5

254

0,2

1,5

13,0

288

2,5

0,2

1,5

12,9

274

0,2

1,5

13,5

313

3

0,2

1,5

13,4

297

0,2

1,5

14,0

344

3,5

0,2

1,5

13,7

313

0,2

1,5

14,3

364

4

0,2

1,5

14,0

329

0,2

1,5

14,6

385

5,5

0,2

1,5

14,9

380

0,2

1,5

15,6

452

6

0,2

1,5

15,1

394

0,2

1,5

15,9

471

8

0,2

1,5

16,1

456

0,2

1,5

16,9

553

10

0,2

1,5

17,0

518

0,2

1,5

17,9

636

11

0,2

1,5

17,3

539

0,2

1,5

18,2

666

14

0,2

1,5

18,5

631

0,2

1,5

19,5

791

16

0,2

1,5

19,1

681

0,2

1,5

20,1

858

HÌnh mô tả

Figure

 

 

 

 

 

– (*)     : Giá trị tham khảo – Reference value.

 

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết diện

danh định

Nominal area

4 lõi – 4 cores

5 lõi – 5 cores

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness

of steel tape

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness

of steel tape

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

mm2

mm

mm

mm

kg/km

mm

mm

mm

kg/km

0,5

0,2

1,5

11,4

212

0,2

1,5

12,0

231

0,75

0,2

1,5

11,8

231

0,2

1,5

12,5

254

1

0,2

1,5

12,6

261

0,2

1,5

13,3

288

1,25

0,2

1,5

12,8

270

0,2

1,5

13,5

299

1,5

0,2

1,5

13,3

297

0,2

1,5

14,1

331

2

0,2

1,5

13,8

330

0,2

1,5

14,7

371

2,5

0,2

1,5

14,4

362

0,2

1,5

15,3

408

3

0,2

1,5

14,9

400

0,2

1,5

16,0

454

3,5

0,2

1,5

15,3

426

0,2

1,5

16,4

484

4

0,2

1,5

15,7

452

0,2

1,5

16,8

515

5,5

0,2

1,5

16,7

537

0,2

1,5

18,0

618

6

0,2

1,5

17,0

561

0,2

1,5

18,3

647

8

0,2

1,5

18,2

665

0,2

1,6

19,8

781

10

0,2

1,6

19,5

781

0,2

1,6

21,0

910

11

0,2

1,6

19,9

819

0,2

1,6

21,4

956

14

0,2

1,6

21,3

980

0,2

1,7

23,2

1162

16

0,2

1,7

22,2

1077

0,2

1,7

24,1

1268

HÌnh mô tả

Figure

 

 

 

 

 

– (*)     : Giá trị tham khảo – Reference value.

 

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết diện

danh định

Nominal area

7 lõi – 7 cores

8 lõi – 8 cores

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness

of steel tape

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness

of steel tape

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

mm2

mm

mm

mm

kg/km

mm

mm

mm

kg/km

0,5

0,2

1,5

12,7

260

0,2

1,5

13,5

287

0,75

0,2

1,5

13,2

288

0,2

1,5

14,0

320

1

0,2

1,5

14,1

331

0,2

1,5

15,1

368

1,25

0,2

1,5

14,4

344

0,2

1,5

15,3

384

1,5

0,2

1,5

15,0

385

0,2

1,5

16,0

431

2

0,2

1,5

15,7

436

0,2

1,5

16,8

490

2,5

0,2

1,5

16,3

485

0,2

1,5

17,5

545

3

0,2

1,5

17,1

544

0,2

1,5

18,3

614

3,5

0,2

1,5

17,5

584

0,2

1,6

19,0

668

4

0,2

1,5

18,0

625

0,2

1,6

19,5

715

5,5

0,2

1,6

19,5

768

0,2

1,6

21,0

871

6

0,2

1,6

19,9

807

0,2

1,6

21,4

915

8

0,2

1,6

21,3

973

0,2

1,7

23,3

1117

10

0,2

1,7

22,9

1156

0,2

1,7

24,8

1317

11

0,2

1,7

23,3

1217

0,2

1,8

25,5

1399

14

0,2

1,8

25,3

1491

-

-

-

-

16

0,2

1,8

26,2

1633

-

-

-

-

HÌnh mô tả

Figure

 

 

 

 

 

– (*)     : Giá trị tham khảo – Reference value.

 

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

Tiết diện

danh định

Nominal area

10 lõi – 10 cores

12 lõi – 12 cores

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness

of steel tape

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness

of steel tape

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

mm2

mm

mm

mm

kg/km

mm

mm

mm

kg/km

0,5

0,2

1,5

14,9

333

0,2

1,5

15,3

355

0,75

0,2

1,5

15,6

373

0,2

1,5

16,0

401

1

0,2

1,5

16,8

432

0,2

1,5

17,2

467

1,25

0,2

1,5

17,1

451

0,2

1,5

17,5

489

1,5

0,2

1,5

17,9

509

0,2

1,5

18,4

555

2

0,2

1,6

19,1

589

0,2

1,6

19,6

647

2,5

0,2

1,6

19,9

658

0,2

1,6

20,5

726

3

0,2

1,6

20,9

742

0,2

1,6

21,5

824

3,5

0,2

1,6

21,5

799

0,2

1,7

22,3

899

4

0,2

1,7

22,3

868

0,2

1,7

22,9

967

5,5

0,2

1,7

24,1

1060

0,2

1,7

24,8

1191

6

0,2

1,7

24,6

1115

0,2

1,8

25,5

1267

8

0,2

1,8

26,7

1364

0,2

1,8

27,5

1544

10

0,2

1,9

28,7

1624

0,2

1,9

29,6

1846

11

0,2

1,9

29,3

1711

0,2

1,9

30,2

1949

HÌnh mô tả

Figure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết diện

danh định

Nominal area

14 lõi – 14 cores

16 lõi – 16 cores

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness

of steel tape

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness

of steel tape

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

mm2

mm

mm

mm

kg/km

mm

mm

mm

kg/km

0,5

0,2

1,5

15,8

383

0,2

1,5

16,4

411

0,75

0,2

1,5

16,6

434

0,2

1,5

17,2

468

1

0,2

1,5

17,9

508

0,2

1,5

18,7

551

1,25

0,2

1,5

18,2

534

0,2

1,6

19,2

588

1,5

0,2

1,6

19,4

617

0,2

1,6

20,2

672

2

0,2

1,6

20,4

712

0,2

1,6

21,3

778

2,5

0,2

1,6

21,3

802

0,2

1,7

22,5

890

3

0,2

1,7

22,6

924

0,2

1,7

23,7

1016

3,5

0,2

1,7

23,3

999

0,2

1,7

24,4

1100

4

0,2

1,7

23,9

1078

0,2

1,8

25,3

1200

5,5

0,2

1,8

26,1

1346

0,2

1,8

27,4

1489

6

0,2

1,8

27,8

1595

0,2

1,9

28,1

1586

8

0,2

1,9

27,0

1671

0,2

1,9

30,4

1946

10

0,2

1,9

29,0

1752

0,2

2,0

33,1

2371

11

0,2

2,0

30,9

2085

0,2

2,0

33,8

2505

HÌnh mô tả

Figure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết diện

danh định

Nominal area

19 lõi – 19 cores

24 lõi – 24 cores

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness

of steel tape

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness

of steel tape

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

mm2

mm

mm

mm

kg/km

mm

mm

mm

kg/km

0,5

0,2

1,5

17,1

448

0,2

1,6

19,5

544

0,75

0,2

1,5

18,0

513

0,2

1,6

20,5

627

1

0,2

1,6

19,7

616

0,2

1,7

22,6

755

1,25

0,2

1,6

20,1

648

0,2

1,7

23,0

795

1,5

0,2

1,6

21,1

745

0,2

1,7

24,3

918

2

0,2

1,7

22,5

878

0,2

1,8

25,9

1084

2,5

0,2

1,7

23,6

996

0,2

1,8

27,2

1232

3

0,2

1,7

24,8

1142

0,2

1,9

28,8

1429

3,5

0,2

1,8

25,7

1251

0,2

1,9

29,7

1553

4

0,2

1,8

26,5

1354

-

-

-

-

5,5

0,2

1,9

28,9

1704

-

-

-

-

6

0,2

1,9

29,5

1802

-

-

-

-

8

0,5

2,0

32,5

2270

-

-

-

-

10

0,5

2,1

35,0

2729

-

-

-

-

11

0,5

2,1

36,9

3322

-

-

-

-

HÌnh mô tả

Figure

 

 

 

 

 

– (*)     : Giá trị tham khảo – Reference value.

 

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết diện

danh định

Nominal area

27 lõi – 27 cores

30 lõi – 30 cores

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness

of steel tape

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness

of steel tape

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

mm2

mm

mm

mm

kg/km

mm

mm

mm

kg/km

0,5

0,2

1,6

19,8

574

0,2

1,6

20,4

610

0,75

0,2

1,6

20,9

664

0,2

1,6

21,5

709

1

0,2

1,7

23,0

803

0,2

1,7

23,6

859

1,25

0,2

1,7

23,4

848

0,2

1,7

24,1

908

1,5

0,2

1,7

24,7

982

0,2

1,8

25,7

1067

2

0,2

1,8

26,4

1164

0,2

1,8

27,2

1254

2,5

0,2

1,8

27,7

1328

0,2

1,9

28,8

1448

3

0,2

1,9

29,3

1545

0,2

1,9

30,3

1672

3,5

0,2

1,9

30,3

1682

0,2

2,0

31,5

1837

HÌnh mô tả

Figure

 

 

 

 

 

– (*)     : Giá trị tham khảo – Reference value.

 

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết diện

danh định

Nominal area

33 lõi – 33 cores

37 lõi – 37 cores

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness

of steel tape

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

Chiều dày băng thép danh định

Nominal thickness

of steel tape

Chiều dày vỏ

danh định

Nominal thickness

of sheath

Đường kính tổng

gần đúng (*)

Approx.

overall diameter

Khối lượng cáp

gần đúng (*)

Approx. mass

mm2

mm

mm

mm

kg/km

mm

mm

mm

kg/km

0,5

0,2

1,6

21,0

646

0,2

1,6

21,7

690

0,75

0,2

1,7

22,4

764

0,2

1,7

23,1

819

1

0,2

1,7

24,4

915

0,2

1,8

25,4

997

1,25

0,2

1,8

25,1

980

0,2

1,8

26,0

1055

1,5

0,2

1,8

26,5

1141

0,2

1,8

27,4

1233

2

0,2

1,9

28,3

1358

0,2

1,9

29,3

1472

2,5

0,2

1,9

29,7

1554

0,2

1,9

30,8

1690

3

0,2

2,0

31,6

1814

0,2

2,0

33,1

2009

3,5

0,2

2,0

33,0

2011

0,2

2,1

34,3

2208

HÌnh mô tả

Figure

 

 

 

 

 

– (*)     : Giá trị tham khảo – Reference value.

 

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

DXV/SC/SWA – 0,6/1 KV

DXV/SC/SWA – 0,6/1 KV

Vui lòng gọi
DXV/SC – 0,6/1 KV

DXV/SC – 0,6/1 KV

Vui lòng gọi
DXV/SWA – 0,6/1 KV

DXV/SWA – 0,6/1 KV

Vui lòng gọi
DXV/DSTA – 0,6/1 KV

DXV/DSTA – 0,6/1 KV

Vui lòng gọi
DXV – 0,6/1KV

DXV – 0,6/1KV

Vui lòng gọi
DVV/SC/SWA – 0,6/1 KV

DVV/SC/SWA – 0,6/1 KV

Vui lòng gọi
DVV/SC/DSTA – 0,6/1 KV

DVV/SC/DSTA – 0,6/1 KV

Vui lòng gọi
DVV/SC – 0,6/1 KV

DVV/SC – 0,6/1 KV

Vui lòng gọi
DVV/SWA – 0,6/1 KV

DVV/SWA – 0,6/1 KV

Vui lòng gọi
DVV/DSTA – 0,6/1 KV

DVV/DSTA – 0,6/1 KV

Vui lòng gọi
DVV – 0,6/1KV

DVV – 0,6/1KV

Vui lòng gọi

Top

   (0)