Sản phẩm

mỗi trang
THIẾT BỊ ĐIỆN

THIẾT BỊ ĐIỆN

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

Vui lòng gọi
Cáp trung thế

Cáp trung thế

Tham khảo catalogues kèm theo
Vui lòng gọi
CÁP HÀN

CÁP HÀN

CÁp hàn được thiết kế để truyền dòng điện cao giữa biến thế hàn và điện cực. Cáp hàn được sử dụng cho các loại máy hàn, robot hàn hồ quang...
Vui lòng gọi
QUAX ­– 0,6/1 KV

QUAX ­– 0,6/1 KV

CÁP QUADRUPLEX, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE Cáp QuAX dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
TRAX ­– 0,6/1 KV

TRAX ­– 0,6/1 KV

CÁP TRIPLEX, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE Cáp TrAX dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
DUAX ­– 0,6/1 KV

DUAX ­– 0,6/1 KV

CÁP DUPLEX, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE Cáp DuAX dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
QUAV ­– 0,6/1 KV

QUAV ­– 0,6/1 KV

CÁP QUADRUPLEX, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC Cáp QuAV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
TRAV ­– 0,6/1 KV

TRAV ­– 0,6/1 KV

CÁP TRIPLEX, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC Cáp TrAV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
DUAV ­– 0,6/1 KV

DUAV ­– 0,6/1 KV

CÁP DUPLEX, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC Cáp DuAV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
QUCX ­– 0,6/1 KV

QUCX ­– 0,6/1 KV

CÁP QUADRUPLEX, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE Cáp QuCX dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
TRCX ­– 0,6/1 KV

TRCX ­– 0,6/1 KV

CÁP TRIPLEX, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE Cáp TrCX dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
DUCX ­– 0,6/1 KV

DUCX ­– 0,6/1 KV

CÁP DUPLEX, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE Cáp DuCX dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
QUCV ­– 0,6/1 KV

QUCV ­– 0,6/1 KV

CÁP QUADRUPLEX, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC Cáp QuCV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
TRCV ­– 0,6/1 KV

TRCV ­– 0,6/1 KV

CÁP TRIPLEX, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC Cáp TrCV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
DUCV ­– 0,6/1 KV

DUCV ­– 0,6/1 KV

CÁP DUPLEX, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC Cáp DuCV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
LV­−ABC ­− 0,6/1 KV

LV­−ABC ­− 0,6/1 KV

CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ, 2 ĐẾN 4 LÕI, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE Cáp vặn xoắn hạ thế ruột nhôm LV-ABC dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện treo trên không, cấp điện áp 0,6/1 kV.
Vui lòng gọi
DK­­­-AXV – 0,6/1 KV

DK­­­-AXV – 0,6/1 KV

CÁP ĐIỆN KẾ, 2 ĐẾN 4 LÕI, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC Cáp DK-AXV được dùng để truyền điện vào đồng hồ đo điện, tần số 50 Hz, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
DK­­­-AVV – 0,6/1 KV

DK­­­-AVV – 0,6/1 KV

CÁP ĐIỆN KẾ, 2 ĐẾN 4 LÕI, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC Cáp DK-AVV được dùng để truyền điện vào đồng hồ đo điện, tần số 50 Hz, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
DK­­­-CXV – 0,6/1 KV

DK­­­-CXV – 0,6/1 KV

CÁP ĐIỆN KẾ, 2 ĐẾN 4 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC Cáp DK-CXV được dùng để truyền điện vào đồng hồ đo điện, tần số 50 Hz, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
DK­­­-CVV – 0,6/1 KV

DK­­­-CVV – 0,6/1 KV

CÁP ĐIỆN KẾ, 2 ĐẾN 4 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC Cáp DK-CVV được dùng để truyền điện vào đồng hồ đo điện, tần số 50 Hz, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
DÂY ĐỒNG TRẦN XOẮN - C

DÂY ĐỒNG TRẦN XOẮN - C

Dây đồng trần xoắn - C sử dụng cho đường dây tải điện trên không, dây chống sét, tiếp đất…
Vui lòng gọi
DÂY NHÔM TRẦN XOẮN - A

DÂY NHÔM TRẦN XOẮN - A

Dây nhôm trần xoắn - A sử dụng cho đường dây tải điện trên không.
Vui lòng gọi
GSW - DÂY THÉP TRẦN XOẮN

GSW - DÂY THÉP TRẦN XOẮN

Ký hiệu: Theo tiêu chuẩn Anh BS là GSW; theo tiêu chuẩn Nga GOST là TK. Dây GSW được dùng để làm dây chằng, dây chống sét trong các công trình điện. Tại các vùng biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại cao, dây thép trần được tra mỡ trung tính chịu nhiệt có nhiệt độ chảy nhỏ giọt không thấp hơn 1200C.
Vui lòng gọi
ACSR - DÂY NHÔM LÕI THÉP

ACSR - DÂY NHÔM LÕI THÉP

Dây nhôm lõi thép – ACSR (As, AC) sử dụng cho đường dây tải điện trên không. Tại các vùng biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại cao, dây nhôm lõi thép trần được tra mỡ trung tính chịu nhiệt có nhiệt độ chảy nhỏ giọt không thấp hơn 1200C.
Vui lòng gọi
DVV/SCB – 0,6/1 KV & DVVM/SCB – 0,6/1 KV

DVV/SCB – 0,6/1 KV & DVVM/SCB – 0,6/1 KV

CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU BẰNG SỢI ĐỒNG ĐAN LƯỚI, TỪ 2 ĐẾN 30 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu DVV/Scb và DVVm/Scb sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
DXV/SC/SWA – 0,6/1 KV

DXV/SC/SWA – 0,6/1 KV

CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP SỢI THÉP, VỎ PVC Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu DXV/Sc/ SWA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
DXV/SC/DSTA – 0,6/1 KV

DXV/SC/DSTA – 0,6/1 KV

CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP 2 LỚP BĂNG THÉP, VỎ PVC Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu DXV/Sc/ DSTA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
DXV/SC – 0,6/1 KV

DXV/SC – 0,6/1 KV

CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, VỎ PVC Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu DXV/Sc sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
DXV/SWA – 0,6/1 KV

DXV/SWA – 0,6/1 KV

CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP SỢI THÉP, VỎ PVC Cáp điều khiển không màn chắn chống nhiễu DXV/ SWA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
DXV/DSTA – 0,6/1 KV

DXV/DSTA – 0,6/1 KV

CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP 2 LỚP BĂNG THÉP, VỎ PVC Cáp điều khiển không có màn chắn chống nhiễu DXV/DSTA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
DXV – 0,6/1KV

DXV – 0,6/1KV

CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, VỎ PVC Cáp điều khiển không màn chắn chống nhiễu DXV sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
DVV/SC/SWA – 0,6/1 KV

DVV/SC/SWA – 0,6/1 KV

CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP SỢI THÉP, VỎ PVC Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu DVV/Sc/ SWA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
DVV/SC/DSTA – 0,6/1 KV

DVV/SC/DSTA – 0,6/1 KV

CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP 2 LỚP BĂNG THÉP, VỎ PVC Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu DVV/Sc/ DSTA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
DVV/SC – 0,6/1 KV

DVV/SC – 0,6/1 KV

CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, có MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, VỎ PVC Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu DVV/Sc sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
DVV/SWA – 0,6/1 KV

DVV/SWA – 0,6/1 KV

CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP SỢI THÉP, VỎ PVC Cáp điều khiển không màn chắn chống nhiễu DVV/SWA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi
DVV/DSTA – 0,6/1 KV

DVV/DSTA – 0,6/1 KV

CÁP ĐIỀU KHIỂN RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, KHÔNG MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU, GIÁP 2 LỚP BĂNG THÉP, VỎ PVC Cáp điều khiển không màn chắn chống nhiễu DVV/DSTA sử dụng cho mạch điều khiển, cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
Vui lòng gọi

Top

   (0)